Vietnamese

Tuyên Văn Không Kỳ Thị của USDA

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM
GIÁ Ở TRƯỜNG HỌC

VI: Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị gặp khó khăn khi giao tiếp với chúng tôi hoặc khó hiểu thông tin này vì quý vị không nói tiếng Anh hoặc bị khuyết tật. Liên lạc theo  -800-347-0023. Luôn có hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc trợ giúp và dịch vụ khác theo yêu cầu.

Nykia Burke, J.D.
Mỹ Khuyết tật Act điều phối viên
Điện thoại: (404) 651-7561
nburke@doe.k12.ga.us

Share
Font Resize